4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • ღ๖ۣۜKhờღ: đang đợi ai đó chúc kìa 7/25/2016 2:46:04 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: phải ngủ thật đó straight_face 7/25/2016 2:46:11 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: mà nghe tiếng gà gáy Linh ạ tongue 7/25/2016 2:46:11 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: big_grin 7/25/2016 2:46:26 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Chúc Khờ ngủ ngon big_grin mơ đẹp winking nhớ ngủ thiệt đó nạ straight_face 7/25/2016 2:46:58 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: không ăn gian nhá straight_face 7/25/2016 2:47:12 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: sad 7/25/2016 2:47:16 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Khờ không ăn gian mà 7/25/2016 2:47:22 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Khờ cũng muốn ngủ mà ko ngủ đc chớ nà 7/25/2016 2:47:43 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: thôi h lên giường ngủ nè 7/25/2016 2:47:56 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: h nay chắc sẽ ngủ được á 7/25/2016 2:48:09 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thật nha big_grin 7/25/2016 2:48:18 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: ùm nà straight_face 7/25/2016 2:48:42 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: trước đi ngủ được ny chụt chụt nên ngủ ngon á tongue tongue tongue tongue 7/25/2016 2:49:16 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ý big_grin 7/25/2016 2:49:37 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Khờ có ny r hả big_grin 7/25/2016 2:49:43 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Khờ nói trước kia nà straight_face 7/25/2016 2:49:52 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: gì mà Khờ nói có ny mà Linh vui thế nà sad 7/25/2016 2:50:09 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: không có straight_face 7/25/2016 2:50:28 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Khờ có ny chả lẽ Linh buồn hả straight_face 7/25/2016 2:50:40 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: straight_face 7/25/2016 2:50:56 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: kệ nà straight_face 7/25/2016 2:51:11 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/25/2016 2:51:34 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: straight_face 7/25/2016 2:51:44 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: đi ngủ nhaaaaaaaaaaaa 7/25/2016 2:51:48 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/25/2016 2:51:58 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ukm á straight_face 7/25/2016 2:52:06 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: straight_face 7/25/2016 2:52:10 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face straight_face 7/25/2016 2:52:18 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Khờ ngủ đi nạ straight_face straight_face 7/25/2016 2:52:28 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Linh cũng ngủ chứ nầ 7/25/2016 2:52:43 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ukm nà straight_face 7/25/2016 2:53:03 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: hihi 7/25/2016 2:53:13 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: chúc Linh xinh gái dễ thương ngủ ngoan và mơ đẹp nhé love_struck 7/25/2016 2:53:26 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: straight_face 7/25/2016 2:53:32 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Khờ ngủ ngon nha straight_face 7/25/2016 2:53:42 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ:straight_face 7/25/2016 2:53:52 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: pipi Linh kute nà wave 7/25/2016 2:53:58 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: lại nữa straight_face 7/25/2016 2:54:03 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: à mà trước h vẫn thế 7/25/2016 2:54:06 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: ủa straight_face 7/25/2016 2:54:14 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Khờ có duyên với những người người tên Linh lắm nha 7/25/2016 2:54:19 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: thật đó 7/25/2016 2:54:21 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Khờ nhận thấy thế lâu rồi nà winking 7/25/2016 2:54:34 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: không phải bây h đâu 7/25/2016 2:54:38 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Linh kute tên của ai á Khờ straight_face 7/25/2016 2:54:40 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: tên của 1 người Khờ yêu nhất vào những năm THCS á winking 7/25/2016 2:55:16 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: h Khờ gọi Linh thế nà 7/25/2016 2:55:22 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: Linh kute 7/25/2016 2:55:25 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: đừng straight_face 7/25/2016 2:55:34 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: khi đó người đó bảo Khờ gọi thế nà tongue 7/25/2016 2:55:45 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: pipi Linh xinh gái cute baby nhé winking wave Pipippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 7/25/2016 2:56:06 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: đó là ng đó straight_face 7/25/2016 2:56:11 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: Khờ cứ gọi Linh là Linh đc r á straight_face 7/25/2016 2:56:22 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: winking 7/25/2016 2:56:33 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: tạm biệt Khờ straight_face 7/25/2016 2:56:35 AM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: wave 7/25/2016 2:56:53 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: bye bye straight_face 7/25/2016 2:57:29 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/27/2016 12:08:30 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: big_grin 7/27/2016 12:08:33 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: nhanh quá big_grin 7/27/2016 12:08:37 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: mai 2 đứa có đi học không á big_grin 7/27/2016 12:09:08 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/27/2016 12:09:11 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: em đc nghỉ hết tuần á 7/27/2016 12:09:21 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/27/2016 12:09:22 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ:straight_face trời straight_face 7/27/2016 12:09:48 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: hết tuần luôn straight_face 7/27/2016 12:09:54 AM
 • Bloody's Rose: laughing 7/27/2016 12:09:56 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: mai chị đi học tối thôi á big_grin 7/27/2016 12:10:20 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: mà 2 đứa có đang bận gì không á straight_face 7/27/2016 12:10:33 AM
 • Bloody's Rose: e 7/27/2016 12:10:51 AM
 • Bloody's Rose: chơi cả tối đâyrolling_on_the_floor 7/27/2016 12:10:58 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: hihe big_grin 7/27/2016 12:11:16 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: à Rose sad 7/27/2016 12:11:23 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 7/27/2016 12:11:28 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: sao em đổi đc avt thế sad straight_face 7/27/2016 12:11:36 AM
 • Bloody's Rose: laughinge đổi lâu r mừ 7/27/2016 12:12:19 AM
 • Bloody's Rose: c vô tường nhà jin á 7/27/2016 12:12:35 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: vậy nên chị mới hỏi straight_face 7/27/2016 12:12:36 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: chị có xem r straight_face 7/27/2016 12:12:42 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: cơ mà không đc straight_face 7/27/2016 12:12:49 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking kì ghê ta 7/27/2016 12:13:39 AM
 • Bloody's Rose: e cx chỉ mò thôi 7/27/2016 12:14:15 AM
 • Bloody's Rose: toàn tiếng anh mừbig_grin 7/27/2016 12:14:27 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: cơ mà straight_face 7/27/2016 12:14:52 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: sao Gravar straight_face không gửi tn vào mail chị nhỉ straight_face 7/27/2016 12:15:15 AM
 • Bloody's Rose: straight_facelâu nên e cx quên mất r 7/27/2016 12:15:47 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking kì quá ta 7/27/2016 12:16:12 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thôi straight_face để tính sau big_grin 7/27/2016 12:16:24 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: hnay 2 đứa có gì kể không á big_grin 7/27/2016 12:16:33 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: lại chết r straight_face 7/27/2016 12:19:45 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/27/2016 12:22:54 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: chị ơi 7/27/2016 12:23:12 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: sao h nào cũng wa 12h 7/27/2016 12:23:22 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: mà sao số ngyaf vào liên tục of em k tăg 7/27/2016 12:23:37 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking straight_face 7/27/2016 12:23:53 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: chị cũng không rõ em ạ straight_face 7/27/2016 12:24:01 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: thinking 7/27/2016 12:24:54 AM
 • Bloody's Rose: quan tâm đến cái đó lm j?big_grin 7/27/2016 12:25:12 AM
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ: thinking đúng đó 7/27/2016 12:25:53 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • Đức Vỹ
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • babylove_yourfriend_1996
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • dangkhuong83
 • matanh_31121994
 • hatxihoiolala2000
 • thienhaxanh9898
 • quangtung237
 • vi_meo_2000
 • quybalamcam
 • milk_cake98
 • Phạm Anh Tuấn
 • ductoan933
 • nhile123456
 • tieuanngan
 • hoathuytien287_yt
 • hoanghuy321974
 • heocon97_cute
 • woodknight22
 • phmtho68
 • tuanhieu1997
 • trinhminhduc1998
 • nguyenducthien0197
 • babyhe0vip
 • nguyentranganh26
 • Dân Nguyễn
 • giapvancanhlls
 • Love_Chishikitori
 • sweetmilk1412
 • truongtram841
 • buiphuongok
 • judy
 • parkji99999
 • tranthiquyngoc96
 • thanhhai.dh.91
 • ckipcoi25
 • pupupun96
 • chjpchjp_xink_kut3
 • taolan96
 • sanghd099
 • phuongthanh320
 • trunghieu767
 • traitimbagza
 • lamtranghi
 • huongduong2603
 • ngondoisank
 • phuongsmile319
 • pelinh_ngocnghech_kute
 • thuylinhldb.1997
 • janiafwfg
 • huyhieu10.11.1999
 • quynhpro12351
 • pethanh01101999
 • mikako303
 • Thiên Trần
 • oanhkaly.a9.
 • phuonganhuh
 • Vũ Lệ Quyên
 • kudo_ran19
 • phamnhung0007
 • Confusion
 • vuhoainam1412
 • Bloody's Rose
 • oanhsu
 • Thanhtuyen
 • Duy
 • ๖ۣۜ D1807๖ۣۜ