Tránh sập bẩy thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh
Nhằm giúp thí sinh có được những kinh nghiệm quý báu khi ôn tập và làm bài thi môn tiếng Anh, chúng tớ đã ghi lại ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của một số giáo viên bộ môn tiếng Anh ở các trường THPT.
Thầy Lê Minh Châu (giáo viên môn tiếng Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong): Coi chừng “sập bẫy” câu hỏi dạng Everyday Conversations
Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh thường không khó vì chỉ là kỳ thi kiểm tra kiến thức của một học sinh bình thường. Do đó, nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong SGK lớp 12. Tuy nhiên, để đạt điểm cao ở môn này không phải dễ, bởi thí sinh cần ôn tập kỹ về ngữ pháp, từ vựng, bài đọc…
Về ngữ pháp: Thí sinh cần ôn tập kỹ các nội dung trong phần Language Focus sau mỗi bài học. Các bạn cũng cần xem kỹ công thức ngữ pháp, rèn luyện chắc phần này bằng cách làm các bài tập bổ sung bên ngoài, nhất là với những điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi tốt nghiệp như: Tenses (thì), Passive Voice (thể bị động), Reported Speech (câu gián tiếp), Conditional Sentences (câu điều kiện), Gerund and Infinitive (danh động từ và động từ nguyên mẫu), Prepositions (giới từ), Phrasal Verb (cụm động từ)…
Với phần từ vựng, thí sinh nên học ở phần cuối của SGK, ngoài việc học ngữ nghĩa, chính tả, các bạn nên lưu ý cách nhấn âm, phát âm của từng từ để có thể hoàn thành tốt câu hỏi của phần Phonology. Một điều đáng lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp môn tiếng Anh là những câu hỏi dạng Everyday Conversations (đối thoại hằng ngày). Nhiều thí sinh đã làm sai phần này vì nó thuộc về chuẩn mực, phong cách giao tiếp của người nước ngoài nên chỉ cần chủ quan, trả lời theo ngữ nghĩa của từ là có thể bị “sập bẫy” bất cứ lúc nào. Ví dụ: George: “In my opinion, action films are exciting”
Frankie: “ ——” a. There’s no doubt about it b. You shouldn’t have say that c. What an opinion d. Yes. Congratulation!
Khi gặp câu hỏi này, thí sinh sẽ loại ngay được đáp án b và d. Đáp án c và d có vẻ hợp lý trong tình huống này nhưng chỉ có đáp án a là phù hợp với ngữ cảnh và đó là cách để biểu thị sự đồng ý. Đối với phần đọc hiểu, thí sinh nên tránh việc đọc và dịch kỹ từng lời, từng từ vì sẽ rất mất thời gian và hay bị rối. Thay vào đó, các bạn có thể đọc lướt qua để nắm nội dung bài, sau đó đọc câu hỏi và tìm những từ khóa có liên quan trên bài để lần ra đáp án. Hoặc, các bạn đọc câu hỏi trước, sau đó lướt qua đoạn văn để tìm câu trả lời. Ngoài ra, vốn từ phong phú và khả năng suy đoán tốt sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong kỳ thi này.
"thi tieng anh "

Cô Trần Thị Huyền Thanh (Tổ trưởng Tổ tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai): Chú ý khi học giới từ
Trong môn tiếng Anh, giới từ (Prepositions) là khó nhất vì có nhiều cách sử dụng khác nhau: Tính từ, danh từ, động từ đều có cách dùng khác. Ví dụ: Với danh từ difference thì dùng difference between, trong khi với động từ differ thì dùng differ from... Để phân biệt, các bạn cần phải nâng cao vốn từ, luyện các đề thi, học thành ngữ và học những từ khó.
Trong quá trình học, các bạn nên chú ý tra từ điển ngay khi gặp những từ mới để biến nó trở thành kiến thức riêng của mình. Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý cách dùng của các từ nối như because và because of / so, although / in spite of / despite / but / even though / however / therefore và cách dùng articles (a, an, the, no article). Phân biệt cách dùng: So… that/such… that/too… for… to/not + adj+ enough to do something/enough + noun, as… as/not so… as/adj-ER + than/more adj + than, double comparative/the + comparative..., the + comparative...
Về trọng âm (main stress) chỉ chú ý các từ 2 hoặc 3 âm tiết. Cách phát âm những âm cuối "S", "ED", "CH" và một số nguyên âm hoặc phụ âm mà các bạn thường hay nhầm lẫn. Những từ tận cùng bằng ic, tion, sion, ity, tual… nhấn vần trước đó, ví dụ: Económics, translátion, intellétual, ability…; một số danh từ hay tính từ có 3 âm tiết, nhấn vần 1, ví dụ: Cónfidence, pólitics, vértical…; Những từ tận cùng bằng ee, eer, sque, nhấn ngay từ có những từ đó, ví dụ voluntéer, pionéer, employée, referée, picturesqúe…
Môn tiếng Anh có ưu điểm là thi trắc nghiệm. Do đó, thí sinh cần bình tĩnh khi làm bài thi, lựa chọn câu nào dễ thì làm trước, câu nào chưa biết thì ghi chú lại. Sau khi đi hết những câu thấy dễ rồi mới quay lại những câu còn thắc mắc và suy nghĩ kỹ lưỡng để lựa chọn đáp áp cảm thấy đúng nhất. Đến lúc gần nộp bài thi, thí sinh nên tô hết các đáp án và tô cẩn thận để máy chấm không bỏ sót.

Thẻ

Lượt xem

1481
Chat chit và chém gió
 • theoofman1093: e 5/8/2020 9:25:03 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:25:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:25:05 PM
 • theoofman1093: h 5/8/2020 9:25:05 PM
 • theoofman1093: i 5/8/2020 9:25:10 PM
 • theoofman1093: j 5/8/2020 9:25:15 PM
 • theoofman1093: k 5/8/2020 9:25:16 PM
 • theoofman1093: l 5/8/2020 9:25:16 PM
 • theoofman1093: m 5/8/2020 9:25:17 PM
 • theoofman1093: n 5/8/2020 9:25:18 PM
 • theoofman1093: o 5/8/2020 9:25:19 PM
 • theoofman1093: p 5/8/2020 9:25:20 PM
 • theoofman1093: r 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: t 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: q 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: u 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: v 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: ư 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: y 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: z 5/8/2020 9:25:29 PM
 • theoofman1093: tui bây ngu như pò 5/8/2020 9:25:38 PM
 • theoofman1093: è 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: sg 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: h 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: sdg 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: ggg 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:05 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:48:06 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:07 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:10 PM
 • theoofman1093: dfgfg 5/8/2020 9:48:11 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • babylove_yourfriend_1996
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • dangkhuong83
 • matanh_31121994
 • hatxihoiolala2000
 • thienhaxanh9898
 • quangtung237
 • vi_meo_2000
 • quybalamcam
 • milk_cake98
 • Phạm Anh Tuấn
 • ductoan933
 • nhile123456
 • tieuanngan
 • hoathuytien287_yt
 • hoanghuy321974
 • heocon97_cute
 • woodknight22
 • phmtho68
 • tuanhieu1997
 • trinhminhduc1998
 • nguyenducthien0197
 • babyhe0vip
 • nguyentranganh26
 • Dân Nguyễn
 • giapvancanhlls
 • Love_Chishikitori
 • sweetmilk1412
 • truongtram841
 • buiphuongok
 • judy
 • parkji99999
 • tranthiquyngoc96
 • thanhhai.dh.91
 • ckipcoi25
 • pupupun96
 • chjpchjp_xink_kut3
 • taolan96
 • sanghd099
 • phuongthanh320
 • trunghieu767
 • traitimbagza
 • lamtranghi
 • huongduong2603
 • ngondoisank
 • phuongsmile319
 • pelinh_ngocnghech_kute
 • thuylinhldb.1997
 • janiafwfg
 • huyhieu10.11.1999
 • quynhpro12351
 • pethanh01101999
 • mikako303
 • Thiên Trần
 • thuydung27689
 • oanhkaly.a9.
 • phuonganhuh
 • Vũ Lệ Quyên
 • kudo_ran19
 • phamnhung0007
 • Confusion
 • vuhoainam1412
 • Yêu Tatoo
 • oanhsu
 • Thanhtuyen
 • Duy
 • Lê Giang
 • nhan7385
 • Trần Lan Trang
 • kwonleaderkid1412
 • Đức Vỹ
 • Mình rất yêu Toán
 • Linh Lê Thùy
 • tuanhuong
 • trantrinh8a1
 • nthuthao1010
 • ngaandely
 • nguyennhung9904