NGỮ VĂN 12

946
lượt xem

Hoàn cảnh ra đời, mục đích và chủ đề tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”

Hoàn cảnh ra đời, mục đích và chủ đề tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”• Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết đăng...
839
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Chiếc thuyền ngoài xa”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Chiếc thuyền ngoài xa”• Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1983, in trong tập truyện ngắn cùng tên năm...
526
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Những đứa con trong gia đình”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Những đứa con trong gia đình”• Hoàn cảnh sáng tác: Viết năm 1966• Chủ đề: Qua hồi ức của Việt khi bị...
707
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Rừng xà nu”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Rừng xà nu”• Hoàn cảnh sáng tác:- Được viết năm 1965, in trong tập “Trên quê hương những anh hùng Điện...
698
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ chồng A phủ”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ chồng A phủ”• Hoàn cảnh sáng tác:- Truyện được in trong tập “Truyện Tây Bắc” (1952)- “Vợ chồng A Phủ”...
852
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ nhặt”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ nhặt”• Hoàn cảnh sáng tác:- Viết năm 1954, in trong tập “Con chó xấu xí” (1962)- Tiền thân của truyện...
610
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Đàn ghi ta của Lor - ca”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Đàn ghi ta của Lor - ca”• Hoàn cảnh sáng tác- Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích”.- Thể hiện tư duy thơ...
909
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Sóng”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Sóng”• Hoàn cảnh sáng tác:- Sáng tác năm 1967 trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền (Thái...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài thơ Tây Tiến

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài thơ Tây Tiến• Hoàn cảnh sáng tác:- “Tây Tiến” là đơn vị bộ đội được thành lập đầu năm 1947 có nhiệm vụ...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài Việt Bắc

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài "Việt Bắc"* Hoàn cảnh sáng tác:- Việt Bắc là quê hương cách mạng, là căn cứ địa vững chắc của cuộc...
524
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”• Hoàn cảnh sáng tác.- Bút ký được viết năm 1981 in trong tập sách cùng...
588
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề đoạn trích “Đất nước”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề đoạn trích “Đất nước”• Hoàn cảnh sáng tác:- Trường ca “Mặt đường khát vọng” Hoàn thành ở chiến khu Trị -Thiên năm...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác, mục đích, nội dung của văn bản “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003”

Hoàn cảnh sáng tác, mục đích, nội dung của văn bản “Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1/12/2003”• Hoàn cảnh sáng tác: Cô-phi...
894
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt và chủ đề “ Hồn Trương Ba, da hàng thịt”

Hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt và chủ đề “ Hồn Trương Ba, da hàng thịt”• Hoàn cảnh sáng tác:- Hồn Trương Ba ,da hàng thịt được Lưu Quang Vũ...
871
lượt xem

Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

Khái quát văn học Việt Nam từ 1945 đến nayKhái quát Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XXThứ sáu - 07/12/2012...
12Trang sau 153050mỗi trang
25

bài viết

Chat chit và chém gió
 • theoofman1093: n 5/8/2020 9:25:18 PM
 • theoofman1093: o 5/8/2020 9:25:19 PM
 • theoofman1093: p 5/8/2020 9:25:20 PM
 • theoofman1093: r 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: t 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: q 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: u 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: v 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: ư 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: y 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: z 5/8/2020 9:25:29 PM
 • theoofman1093: tui bây ngu như pò 5/8/2020 9:25:38 PM
 • theoofman1093: è 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: sg 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: h 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: sdg 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: ggg 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:05 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:48:06 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:07 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:10 PM
 • theoofman1093: dfgfg 5/8/2020 9:48:11 PM
 • vingoc: hi mn 11/13/2020 9:28:11 PM
 • vingoc: em mới vào ạ 11/13/2020 9:28:24 PM
 • vingoc: ở đây có ai lớp 7 ko ạ? 11/13/2020 9:29:13 PM
 • duolingo: 9 3/28/2021 11:19:10 AM
 • huongmaixm01: văn lớp 9 7/2/2021 11:26:56 AM
 • minhmama357: hi 8/13/2021 4:22:39 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • babylove_yourfriend_1996
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • dangkhuong83
 • matanh_31121994
 • hatxihoiolala2000
 • thienhaxanh9898
 • quangtung237
 • vi_meo_2000
 • quybalamcam
 • milk_cake98
 • Phạm Anh Tuấn
 • ductoan933
 • nhile123456
 • tieuanngan
 • hoathuytien287_yt
 • hoanghuy321974
 • heocon97_cute
 • woodknight22
 • phmtho68
 • tuanhieu1997
 • trinhminhduc1998
 • nguyenducthien0197
 • babyhe0vip
 • nguyentranganh26
 • Dân Nguyễn
 • giapvancanhlls
 • Love_Chishikitori
 • sweetmilk1412
 • truongtram841
 • buiphuongok
 • judy
 • parkji99999
 • tranthiquyngoc96
 • thanhhai.dh.91
 • ckipcoi25
 • pupupun96
 • chjpchjp_xink_kut3
 • taolan96
 • sanghd099
 • phuongthanh320
 • trunghieu767
 • traitimbagza
 • lamtranghi
 • huongduong2603
 • ngondoisank
 • phuongsmile319
 • pelinh_ngocnghech_kute
 • thuylinhldb.1997
 • janiafwfg
 • huyhieu10.11.1999
 • quynhpro12351
 • pethanh01101999
 • mikako303
 • Thiên Trần
 • thuydung27689
 • oanhkaly.a9.
 • phuonganhuh
 • Vũ Lệ Quyên
 • kudo_ran19
 • phamnhung0007
 • Confusion
 • vuhoainam1412
 • Yêu Tatoo
 • oanhsu
 • Thanhtuyen
 • Duy
 • Lê Giang
 • nhan7385
 • Trần Lan Trang
 • kwonleaderkid1412
 • Đức Vỹ
 • Mình rất yêu Toán
 • Linh Lê Thùy
 • tuanhuong
 • trantrinh8a1
 • nthuthao1010
 • ngaandely
 • nguyennhung9904
 • duolingo
 • duolingo