HOÀN CẢNH SÁNG TÁC - TÓM TẮT TÁC PHẨM

952
lượt xem

Hoàn cảnh ra đời, mục đích và chủ đề tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”

Hoàn cảnh ra đời, mục đích và chủ đề tác phẩm “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”• Hoàn cảnh sáng tác: Bài viết đăng...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác bài "Vội vàng"

Hoàn cảnh sáng tác bài "Vội vàng" Truyện ngắn Chí Phèo, nguyên có tên là Cái lò gạch cũ; khi in thành sách lần đầu năm 1941, Nhà Xuất...
848
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Chiếc thuyền ngoài xa”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Chiếc thuyền ngoài xa”• Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1983, in trong tập truyện ngắn cùng tên năm...
534
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Những đứa con trong gia đình”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Những đứa con trong gia đình”• Hoàn cảnh sáng tác: Viết năm 1966• Chủ đề: Qua hồi ức của Việt khi bị...
715
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Rừng xà nu”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Rừng xà nu”• Hoàn cảnh sáng tác:- Được viết năm 1965, in trong tập “Trên quê hương những anh hùng Điện...
702
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ chồng A phủ”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ chồng A phủ”• Hoàn cảnh sáng tác:- Truyện được in trong tập “Truyện Tây Bắc” (1952)- “Vợ chồng A Phủ”...
857
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ nhặt”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề “Vợ nhặt”• Hoàn cảnh sáng tác:- Viết năm 1954, in trong tập “Con chó xấu xí” (1962)- Tiền thân của truyện...
615
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Đàn ghi ta của Lor - ca”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Đàn ghi ta của Lor - ca”• Hoàn cảnh sáng tác- Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích”.- Thể hiện tư duy thơ...
933
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Sóng”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài “Sóng”• Hoàn cảnh sáng tác:- Sáng tác năm 1967 trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền (Thái...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài thơ Tây Tiến

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài thơ Tây Tiến• Hoàn cảnh sáng tác:- “Tây Tiến” là đơn vị bộ đội được thành lập đầu năm 1947 có nhiệm vụ...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài Việt Bắc

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bài "Việt Bắc"* Hoàn cảnh sáng tác:- Việt Bắc là quê hương cách mạng, là căn cứ địa vững chắc của cuộc...
528
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”• Hoàn cảnh sáng tác.- Bút ký được viết năm 1981 in trong tập sách cùng...
596
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề đoạn trích “Đất nước”

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề đoạn trích “Đất nước”• Hoàn cảnh sáng tác:- Trường ca “Mặt đường khát vọng” Hoàn thành ở chiến khu Trị -Thiên năm...
1K
lượt xem

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề tác phẩm "Chí Phèo"

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề tác phẩm "Chí Phèo" Truyện ngắn Chí Phèo, nguyên có tên là Cái lò gạch cũ; khi in thành sách lần...
123Trang sau 153050mỗi trang
32

bài viết

Chat chit và chém gió
 • theoofman1093: n 5/8/2020 9:25:18 PM
 • theoofman1093: o 5/8/2020 9:25:19 PM
 • theoofman1093: p 5/8/2020 9:25:20 PM
 • theoofman1093: r 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: t 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: q 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: u 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: v 5/8/2020 9:25:25 PM
 • theoofman1093: ư 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: y 5/8/2020 9:25:27 PM
 • theoofman1093: z 5/8/2020 9:25:29 PM
 • theoofman1093: tui bây ngu như pò 5/8/2020 9:25:38 PM
 • theoofman1093: è 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: sd 5/8/2020 9:47:51 PM
 • theoofman1093: f 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: sg 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: h 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: s 5/8/2020 9:47:52 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: sdg 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:53 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:54 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:55 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:56 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:57 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:58 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:47:59 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:00 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:01 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: ggg 5/8/2020 9:48:02 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:03 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: g 5/8/2020 9:48:04 PM
 • theoofman1093: gg 5/8/2020 9:48:05 PM
 • theoofman1093: gd 5/8/2020 9:48:06 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:07 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:08 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: d 5/8/2020 9:48:09 PM
 • theoofman1093: đ 5/8/2020 9:48:10 PM
 • theoofman1093: dfgfg 5/8/2020 9:48:11 PM
 • vingoc: hi mn 11/13/2020 9:28:11 PM
 • vingoc: em mới vào ạ 11/13/2020 9:28:24 PM
 • vingoc: ở đây có ai lớp 7 ko ạ? 11/13/2020 9:29:13 PM
 • duolingo: 9 3/28/2021 11:19:10 AM
 • huongmaixm01: văn lớp 9 7/2/2021 11:26:56 AM
 • minhmama357: hi 8/13/2021 4:22:39 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
 • minhmama357: 3 8/13/2021 4:22:50 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • nguyenphuc423
 • Xusint
 • babylove_yourfriend_1996
 • watashitipho
 • thienthan_forever123
 • dangkhuong83
 • matanh_31121994
 • hatxihoiolala2000
 • thienhaxanh9898
 • quangtung237
 • vi_meo_2000
 • quybalamcam
 • milk_cake98
 • Phạm Anh Tuấn
 • ductoan933
 • nhile123456
 • tieuanngan
 • hoathuytien287_yt
 • hoanghuy321974
 • heocon97_cute
 • woodknight22
 • phmtho68
 • tuanhieu1997
 • trinhminhduc1998
 • nguyenducthien0197
 • babyhe0vip
 • nguyentranganh26
 • Dân Nguyễn
 • giapvancanhlls
 • Love_Chishikitori
 • sweetmilk1412
 • truongtram841
 • buiphuongok
 • judy
 • parkji99999
 • tranthiquyngoc96
 • thanhhai.dh.91
 • ckipcoi25
 • pupupun96
 • chjpchjp_xink_kut3
 • taolan96
 • sanghd099
 • phuongthanh320
 • trunghieu767
 • traitimbagza
 • lamtranghi
 • huongduong2603
 • ngondoisank
 • phuongsmile319
 • pelinh_ngocnghech_kute
 • thuylinhldb.1997
 • janiafwfg
 • huyhieu10.11.1999
 • quynhpro12351
 • pethanh01101999
 • mikako303
 • Thiên Trần
 • thuydung27689
 • oanhkaly.a9.
 • phuonganhuh
 • Vũ Lệ Quyên
 • kudo_ran19
 • phamnhung0007
 • Confusion
 • vuhoainam1412
 • Yêu Tatoo
 • oanhsu
 • Thanhtuyen
 • Duy
 • Lê Giang
 • nhan7385
 • Trần Lan Trang
 • kwonleaderkid1412
 • Đức Vỹ
 • Mình rất yêu Toán
 • Linh Lê Thùy
 • tuanhuong
 • trantrinh8a1
 • nthuthao1010
 • ngaandely
 • nguyennhung9904
 • duolingo
 • duolingo